Artikkel logo siluett hest

Styret 2014

Konstituert styre 18. mars 2014

Leder:

Navn: Morten Tidemansen

Telefon: 93 28 58 72

E-Post: morten-ti@online.no

Nestleder:

Navn: Nils Olav Holm

Telefon: 90 88 77 50

E-Post: nilsolav@halden.net

Sekretær:

Navn: Tor Øyvind Hansen

Telefon: 91 88 29 89

E-Post: toryvind@hotmail.com

Styremedlem:

Navn: Johanne Ulrica Thørring Øveraasen

Telefon: 98 43 38 77

E-Post: juo@naeroset.no

Styremedlem:

Navn: Kristian Lamøy

Telefon: 94 85 95 75

E-Post: klamoy@hotmail.com

Vara medlem:

Navn: Annette Frønes

Telefon: 98 60 65 21

E-Post: anettefrones@hotmail.com

Vara medlem:

Navn: Elsie Hafskjold

Telefon: 90 93 05 70

E-Post: elsiehafskjold@hotmail.com