Ragnar Fremstad årets amatør 2013

Generalforsamling 16/3

Norsk Travamatørforening avholder generalforsamling i Karsten Buers hus, Bjerke Travbane. Datoen er onsdag 16/3 kl 17.30. Vi ønsker alle medlemmer velkommen. Enkel servering

Dokumentene finner du her: Genfors15a.doc