Medlemskontingent 2016

Litt senere en vanlig, men nå er årets medlemskontingent sendt våre medlemmer på mail. Denne giroen kan også brukes for eventuelt nye medlemmer. Vi takker både gamle og nye medlemmer for bidraget!

                   Topptekstmedlkont.jpg

                   MEDLEMSKONTINGENT 2016

Finn oss på www.traveren.com

 

VIKTIG!  Merk deg kravet til medlemskap for deltakelse i våre cuper og mesterskap.

For deltagelse i 2017 må kontingent for 2016 være innbetalt senest 31.12.16. Ditt bidrag hjelper også foreningen ved at vi kan sende deltagere ut i verden på mesterskap og cuper. Vi takker deg så mye for bidraget! 

 

NB! Du trenger ikke ha lisens for å være medlem hos oss, støttemedlemmer er hjertelig velkommen!

 

Formålet til Norsk Travamatørforening (N.T.A.F) er å arbeide for Norske amatører innen sulky og travritt.

  • Som betalt medlem i forhold til forskriftene har du rett til å delta i våre arrangementer
  • N.T.A.F vil fortsette det gode arbeidet for å beholde amatørenes rettigheter
  • N.T.A.F vil fortsatt ha et våkent øye på strukturendringer i travsporten som kan vanskeliggjøre amatørenes utøvelse av sporten

Hva arrangeres gjennom N.T.A.F :

  • NM (beste plasserte medlem hos oss deltar i EM)
  • EM
  • VM
  • FEGAT cup
  • Nordisk Mesterskap (sulky og travritt)
  • Enholms minneløp, kvaler og finale
  • Travritt cup
 

Husk å betale ditt medlemskap, så får du beholde dine rettigheter som amatør!

                                                                                                                                                                            

 

                      Lisensnr                                     Norsk Travamatørforening

                      Navn                                           v/Roar Hop

                      Adresse                                      Frants Beyersvei 11,5232 Paradis                             

                      300kr                                          Kontonr: 5082 05 12542