Styret 2013

Leder:
Navn: Frank Westberg
Telefon: 91 60 54 60
E-post:
frank.westberg@elkem.no

Nest leder:
Navn: Morten Tidemansen
Telefon: 93 28 58 72
E-post:
morten-ti@online.no

Styremedlem/Sekretær:
Navn: Kari Agerli
Telefon: 95137806
E-post:
kariagerlie@hotmail.com

Styremedlem:
Navn: Herleik Lie
Telefon:
E-post:
herleik.lie@hotmail.com

Styremedlem:
Navn: Tor Øyvind Hansen
Telefon: 91 88 29 89
E-post:
toryvind@hotmail.com

Styremedlem:
Navn: Liv Pedersen
Telefon: 41 42 94 97
E-post: