topplogo_170x116

Medlemsliste 2013

Oppdatert medlemsliste 04.07.2013

Medlemsliste. De som ikke har betalt de 2 siste årene, og som da ikke er kvalifisert til å delta i våre Cuper i 2013 er markert med rødt.

I P.A.Enholms Minne er det i år besluttet at ALLE amatører kan kjøre ,men at i 2014 må alle være medlem for å kjøre dette løpet.

Medlemsliste NTAF Juni 2013.xls