Medlemsliste 2011

Alle amatørkusker på denne listen er berettiget til å kjøre NTAF sine Cuper i 2012. Listen er oppdatert per februar 2012. Dersom du ikke står på listen, men har kvittering på at medlemskontingenten er betalt, tar du kontakt med Frank Westberg.
22. mai 2011 Les mer...