446 stk kvalifiserte amatørkusker til NTAF cuper 2010

Alle amatørkusker på denne listen er berettiget til å kjøre NTAF sine cuper i 2010. Denne fravikes ikke. Er du ikke på denne listen, kan du dessverre ikke kjøre i årets cuper. Krav til deltagelse i 2010 er innbetalt medlemskontingent innen 24. mars d.å.