2009

Leder:

Navn: Per Arne Enholm

Telefon: 92 63 06 00

E-post: pae@pepco.no


Nest leder:

Navn: Anne Marie Sveen

Telefon: 92 28 42 30

E-post:

Kasserer:

Navn: Roar Hop

Telefon: 92 23 50 60

E-post: roar@brlarsen.no


Styremedlem:

Navn: Frank westberg


Telefon: 91 60 54 60


E-post:
Styremedlem travritt:

Navn: Kari Agerli

Telefon: 95137806

E-post: kariagerlie@everyday.com1 Vara:

Navn: Ragnhild Strøm

Telefon: 95 07 50 62

E-post:
2 Vara:

Navn: Håkon Marius Kvæken


Telefon: 93 00 16 08

E-post: