Terminliste 2008

Terminliste forutsetter at den enkelte deltaker har medlemsskap i.h.h.t. statuttene for deltakelse.