topplogo

Revidering av lisensbestemmelsene.

NTAF var 31. mai invitert av DNT til et møte for å gå gjennom forslaget til
reviderte lisensbestemmelser.
11. juni 2006 Les mer...
topplogo

Kuske-/ridemuligheter ved leie av hest.

NTAF har mottatt flere henvendelser angående kuske-/ride-rettigheter på
hester man leier og oppstaller/trener selv.
11. juni 2006 Les mer...
topplogo

Amatørers rett til å kjøre løp

NTAF har sammen med Travtrenerforeningen og DNT vært med på å revidere lisensbestemmelsene.
8. september 2006 Les mer...