Styret 2006

Styret har i 2006 bestått av:

Leder: Rolf Buer
Nestleder: Anne Marie Sveen
Sekretær: Paal Gulbrandsen
Kasserer: Roar Hop
Styremedlemmer: Marthe K. Wessel
Kari Agerli

Varamenn: Rune Larsen
Wenche Hansen

Representasjon Nordisk: Leder/Vara-Nestleder
F.E.G.A.T : Leder/Vara-Nestleder

Revisor: Gunnar Flåten
Varamann: Truls Knive

Valgkomité: Nils Olav Holm (Leder)
Arvid Bye
Sølvi Eng