Styret

 

 

 

 

 

Styret har i 2004 bestått av :

Leder: Rolf Buer

Nestleder: Anne Marie Sveen

Kasserer: Morten Antonsen

Sekretær: Paal Gulbrandsen

 Styremedlemmer: Marthe K. Wessel    Elin Del Mauro

Varamenn: Rune Larsen Wenche Hansen

Representasjon Nordisk: Leder/Vara-Nestleder

F.E.G.A.T : Leder/Vara-Nestleder

Revisor: Gunnar Flåten Varamann: Truls Knive

Valgkomité: Leder Thea Kulblik Arvid Bye Sølvi Engh