Styret 2001

 

 

 

 

Styret har i 2001 bestått av :

Leder: Rolf Buer

Nestleder: Berit Tveter Alm

Kasserer: Håvard Tandberg

Sekretær: Paal Gulbrandsen

Styremedlemmer: Morten Antonsen, Merethe Viksås

Varamenn: Morten M Ottersen, Bjørn Rolf Torgersen

Representasjon Nordisk: Leder/Nestleder

F.E.G.A.T : Leder/Nestleder

Revisor: Gunnar Flåten Varamann: Truls Knive

Valgkomité:

Leder: Rune Larsen

Bjørn Gulbrandsen, May Krtistin Rønsen