Styret 1999

 

 

 

 

Styret har i 1999 bestått av :

Leder: Rolf Buer

Nestleder: Berit Tveter Alm

Sekretær/Kasserer: Håvard Tandberg

Styremedlemmer: Paal Gulbrandsen, Ole Kristian Andreassen, Pål Rønningen

Varamenn: Morten Antonsen, Bjørn Rolf Torgersen

Representasjon Nordisk: Leder/Nestleder

F.E.G.A.T : Leder/Nestleder

Revisor: Gunnar Flåten Varamann: Truls Knive

Valgkomité:

Leder: Rune Larsen

Bjørn Gulbrandsen, Gunnar Flåten