Styret 1998

 

 

 

 

Styret har i 1998 bestått av :

Leder: Håvard Tandberg

Nestleder: Berit Tveter Alm

Kasserer: Pål Rønningen

Sekretær: Rolf Buer 

Styremedlemmer: Reidun Bøhn, Bjørn Rolf Torgersen

Varamenn: Paal Gulbrandsen, Ole Kristian Andreassen

Representasjon Nordisk: Leder/Nestleder

F.E.G.A.T : Leder/Nestleder

Revisor: Jens J. Alm, Terje Holm

Valgkomité:

Leder: Rune Larsen Morten M Ottersen, Gunnar Flåten