Styret 1997

 

 

 

 

Styret har i 1997 bestått av :

Leder: Gunnar Flåten

Nestleder: Berit Tveter Alm

Kasserer: Odd Ommundsen

Sekretær: Håvar Tandberg 

Styremedlemmer: Reidun Bøhn, Bjørn Rolf Torgersen

Varamenn: Paal Gulbrandsen, Morten Antonsen

Representasjon Nordisk: Leder/Nestleder

F.E.G.A.T : Leder/Nestleder

Revisor: Jens J. Alm, Terje Holm

Valgkomité: Rune Larsen, Nils Kristian Laake, Morten M Ottersen